ελληνικά (Griechisch)

Σε αυτοβοηθούμενες οργανώσεις γίνεται συνάντηση ανθρώπων, για να αυτοβοηθούν σε θέματα υγείας, ψυχολογίας και από κοινωνικό άγχος.
Σε ομιλίες πάνω σε αρρώστια (π.χ. Διαβήτη, Ρευματισμό, Κατάθλιψη) ή σε δύσκολη συνθήκη διαβίωσης (π.χ. προβλήματα σχέσεων, ασθένεια στην οικογένεια) μοιράζονται πληροφορίες και εμπειρίες. Αυτοβοήθεια σημαίνει: Να μαθαίνει ο ένας από τον άλλον, ανάπτυξη νέων ιδεών και ενίσχυση ο ένας τον άλλον. Η BAG SELBSTHILFE είναι μία ένωση από τις 120 διαφορετικές αυτοβοηθούμενες οργανώσεις.

Εάν ψάχνεται μια αυτοβοηθούμενη οργάνωση ή θέλετε να ξεκινήσετε - επίσης στην μητρική σας γλώσσα - Ρωτήστε τα μέλη ενώσεων μας.

ενώσεις κρατών