Audioguide auf Türkisch

Türkçe tam sesli rehber:

Stele 1: Kendi Kendine Yardım ve Göç. Farklı – Birlikte – Güçlü


Stele 2: İşimiz. Üye Derneklere Danışmanlık ve Destek


Stele 3: Kendi Kendine Yardım: Bu Gerçekten "Yardımcı Olabilir" Mi? Kesinlikle!


Stele 4: Kültürlerarası Kendi Kendine Yardım Grupları. Vakıf İçin Başlangıç Yardımı


Stele 5: Dinleme öğesi içeren etkileşimli podcast.


Stele 6: Selamlama


Stele 7-10: Bu stel, kendi kendine yardım sözcüğünün farklı dillerdeki anlamını açıklamaktadır.


Stele 11: Uzman Görüşü: Christopher Kofahl


Stele 12: Uzman Görüşü: Arif Ünal


Stele 13: Uzman Görüşü: Prof. Dr. Dr. Hürrem Tezcan-Güntekin


Stele 14: Uzman Görüşü Fadma Stey-Hannane


Stele 15: MINA – Çeşitlilik Içinde Yaşam Derneği


Stele 16: Göç Engellilikte Kendi Kendine Yardım


Stele 17: Fazladan Kromozomlu Hayatım.


Stele 18: Demans ve Göç. Bir Bakışta Çeşitlilik


Stele 19: Göçmen Topluluklarda HIV'in Önlenmesi. AGHNiD ağı kendini tanıtıyor.


Stele 20: Almanya Yahudileri Merkezi Refah Ajansı


Stele 21: Umut Yolu Derneği Weg der Hoffnung e.V.


Stele 22: İnsanları Buluşturuyoruz! Der Paritätische NRW


Stele 23: Göç Kendi Kendine Yardımla Buluşuyor


Stele 24: Alıntılar ve videolar